kk

Ik was en ben betrokken bij de volgende opleidingen en trainingen:
OPEN INSCHRIJVING

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Leergang
Kostendeskundige Infra (KODI) (2007-heden)
- Ontwikkelen cursusconcept & Cursusleider
- Docent voor de onderdelen SSK, gebiedsontwikkeling, kostenmanagement, projectmanagement
Opleiding Kostenadviseur Infra (KOAD) (2012-heden)
- Ontwikkelen cursusconcept & Cursusleider
- Docent voor het onderdeel Kostenbewaking
Projectmanagement Infra (PMI) deeltijd CT (2013 tot heden)
- Docent kosten en baten

Haagse Hogeschool (HHS) / Bouwend Nederland
Minor Cost Engineering (2013-heden)
- Docent projecten en kosten infra (RWS)


CROW
Standaard Systematiek Kostenramingen (2001 tot heden)
- Ontwikkelen en uitvoeren van de cursus SSK
Kostendeskundigheid Infrastructuur (2013 tot heden)
- Ontwikkelen en uitvoeren van de cursus.
Leergang Moderne Contractvormen, module Kosten
- Ontwikkelen en uitvoeren van de cursus.

Civilion Academy

Probabilistisch ramen basis en vervolg (2011-heden)
- Ontwikkelen en uitvoeren van cursus
Cursus Werkvoorbereider (2013, 2014)
- Mede cursusleider

Euroforum

Succesvol managen van Bouwprojecten (2004-2012)
- Cursusleider
- Docent kosten, risicomanagement, projectmanagement

IN COMPANY

The Hague Executive College
Opleiding Projectcontroller:
Module Costengineering & Costaccounting (2018)


Gemeente Den Haag

Module kosten, Leergang Contractmanagement CROW (2018)

Nebest B.V.
Standaard Systematiek Kostenramingen-2018 CROW (2018)

Provincie Utrecht
Maatwerk SSK/Kostendeskundigheid CROW (2017, 2018)

Alliander
Standaard Systematiek Kostenramingen CROW (2017)

Hoogheemraadschap van Rijnland
Module kosten, Leergang Contractmanagement CROW(2017)

Volkerrail
Probabilistisch calculeren Basis (2017)

Zeeland Seaports, Terneuzen
Module kosten, Leergang Contractmanagement CROW(2017)

Staatsbosbeheer SBB
Standaard Systematiek Kostenramingen CROW (2017)

Ingenieursbureau Eelerwoude
Standaard Systematiek Kostenramingen CROW (2017)

Boskalis
Probabilistisch kostenramen bij UAV-gc contracten (2016)

Rijkswaterstaat
Kostenadviseur Infra HAN (2016)

Provincie Flevoland
Workshop Kostendeskundigheid (2015)

Volkerrail
Probabilistisch calculeren Basis (2015)

Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA)
Leergang Contracten, module Kostendesdkundigheid (2015)

Gemeente Súdwest Fryslân
Kostendeskundigheid en SSK (2015)

Tracé
Module Kostendeskundigheid (2015)

Balance
Module Kostendeskundigheid (2014,2015)

Nebest Adviesgroep
Kostenramingen bij instandhoudingsadviezen (2014,2015)

Leergang G4 gemeenten (A'dam, R'dam, Den Haag, Utrecht)
Module Kostendeskundigheid (2014)

Hoogheemraadschap van Rijnland
SSK / Risicomanagement (2013,2014,2017)
SSK verdiepingscursus (2013)

Waterschap Vallei&Veluwe
SSK Standaard Systematiek Kostenramingen (2013)

Aannemingsbedrijf GMB
Probabilistische technieken Raming/Planning/Risico's (2013)

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

SSK Standaard Systematiek Kostenramingen (2013)

Aannemingsbedrijf van Oord

SSK / Probabilistisch calculeren (2013)

Aannemingsbedrijf Heijmans
Probabilistisch ramen en calculeren (2012)

Gemeente Haarlemmermeer

SSK en het gebruik van Life Cycle Costing (2012)

Waterschap Vallei&Eem

Basiskennis kostensystematiek (2012)

Gemeente Amsterdam DIVV

Cursus kostensystematiek (2011)

Dienst Landelijk Gebied DLG

Werkconferentie Probabilistisch ramen (2010)

Aannemingsbedrijf Strukton

Probabilistisch ramen (2010)

Gemeentewerken Rotterdam

Cursus kosten (2010)

Aannemingsbedrijf van Gelder

Ontwikkelprogramma young potentials, kostenaspecten (2009)

Prorail

Probabilistisch ramen voor controllers (2009)

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers COA

Managen van bouwprojecten (2008)

KPN Real Estate

Begroten en inkopen (2008)

Provincie Fryslân

Kostenramingen in de GWW (2007)

Luchtverkeersleiding Nederland LVNL

uitdaging in actie (2005)

Ingenieursbureau Amsterdam IBA

Training kostenbewustzijn (2005)

Hoogheemraadschap van Delfland

Projectmatig werken (2005)Intro
Contact