jvdm
                                 kk
                                                      

Al jaren ben ik werkzaam in de kosten- en projectbeheersing bij grote en kleinere infrastructuurprojecten.
Als calculator bij een aannemer, kostenramer bij een grote gemeente en vervolgens als kostendeskundige bij een toonaangevend projectmanagementbureau.
Op dit moment ben ik in dienst van Rijkswaterstaat als senior kostenadviseur.

Door deze ervaringen ontwikkelde ik een brede kosten- en projectkennis met gevoel voor de soms conflicterende belangen van de diverse spelers.

Mijn enthousiasme voor dit boeiende vakgebied probeer ik over te brengen door het geven van trainingen, cursussen en presentaties als parttime zelfstandig docent onder de naam "vdMeer Kosten&Kennis".

Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: kostenramingen, probabilistische analyses, risicoanalyses, life-cycle berekeningen, kosten/batenanalyses, kostenbewaking en projectmanagement.

Ik zet daarbij niet alleen mijn eigen kennis en deskundigheid in, maar ook de ervaringen van de deelnemers dragen ertoe bij dat vele praktijkvoorbeelden aan de orde komen.
Actieve leervormen zorgen ervoor dat men, na een doelgerichte uitleg, de stof ook zlf kan ervaren. Ik probeer een ontspannen en interactieve sfeer neer te zetten waardoor er een presentatie ontstaat "die blijft hangen".

Wat mij betreft zet een ideale training je aan het denken, is inspirerend en meteen toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

crkbo BG

Joep van der Meer
jvdm@kostenenkennis.nl
Tel.:06 37341840

Referenties Contact